Contact

Het ONMKB Bestuur

Tjidi Aardema-Kuperus, voorzitter
Nico de Vries, secretaris
Piet Heida, penningmeester
Eesger Toering
Silvia van der Ploeg-Terpstra

ONMKB
p.a. Schoterlandseweg 50
8454 KG Mildam
mail:  

Voor meer informatie, vul gerust onderstaande forrulier in, stuur een mail of neem ocontact op met één van de bestuursleden.